Начална страница
Вход Регистрация

Научете повече
Виц на седмицата неопределено засега време

Картинка на седмицата неопределено засега време

Данни за marti.bg
30 регистрирани потребителя 185 изпратени вица 909 изпратени картинки

Смешни клипове
Турска манджа 2 Турска манджа 1 Продавам светещ кон!
Вицовете и картинките са произведения на народното изкуство. Всички права върху публикуваните материали принадлежат на техните собственици. Marti.bg не носи отговорност за използването им от трети лица. Marti.bg не си поставя за цел да обижда честта или достойнството на физическите лица, както и да накърнява репутацията на отделни лица или организации. Информацията, съдържаща се в шегите, е фиктивна. Съвпадението на имена е напълно случайно. Ако имате въпроси относно сайта, свържете се с мен.